хало беба апликација
halo beba play store
halo beba app store

Dolazak patronažne sestre

Biti roditelj je divno i značajno iskustvo, ali je i jedan od najzahtevnijih roditeljskih poslova. Uzbuđenje u porodici dostiže vrhunac kada ponosna mama (doduše malo umorna) izlazi iz porodilišta. Užurbani i po malo nespretni tata, pod budnim okom mame, nosi dragoceni paketić kući. A onda kada prvi uzdasi olakšanja utihnu i mama izgovori rečenice »Konačno sam kod svoje kuće i drago moje kupatilo...« ovim roditeljima (mladim ili malo manje mladim) počinju nedoumice vezane za negu bebe, presvlačenje, kupanje, dojenje, spavanje... dolazak patr.sestre-2

Neke porodilje, naročito one koje su poha]ale školu za roditeljstvo ili imaju iskustva sa starijim detetom, sigurnije su u svoje umeće i veštinu oko ovih nedoumica. No, bez obzira na stepen pripremljenosti za prve dane sa bebom, svaka mama sa nestrpljenjem očekuje posetu i pomoć patronažne sestre.

U Nacionalnom programu zdravstvene zaštite žena, dece i omladine predviđena je kućna poseta patronažne sestre neposredno po izlasku iz porodilišta kako bi se nastavila kontinuirana zaštita ove izrazito osetljive populacije. Zato porodilišta u Srbiji imaju obavezu da od porodilje uzmu tačnu adresu na kojoj će biti po izlasku iz porodilišta i broj telefona kako bi obavestili i predali adresu patronažnoj službi u lokalnom domu zdravlja.

U   Beogradu se dežurnom centru “Halobeba” iz svih 5 porodilišta svako posle podne (i subotom i nedeljom kao i svakim praznikom) prikupljaju podaci o otpustu porodilja za taj dan. Ljubazne dežurne sestre iz “Halobebe” pozivaju svaku porodilju požele joj dobrodošlicu kući sa bebom, provere adresu, telefon,   informišu je da će joj sutradan po otpustu doći patronažna sestra iz pripadajućeg doma zdravlja. Telefoni dežurnog centra „Halobeba011/3237357 i 011/3237358 su na raspolaganju za sva pitanja 24 sata svaki dan u godini. Brojevi telefona nalaze se u uglu bebine otpusne liste i među važnim telefonima dnevnih listova Politika, Blic, Novosti...

Kada sestre provere sve adrese pristigle taj dan, pozivaju patronažne službe svih 16 domova zdravlja i obaveštavaju ih o porodiljama sa njihove teritorije. Naglašavam da za vreme praznika dežurni centar „Halobeba”radi normalno kao i svaki drugi dan, a u svim patronažnim službama organizovano je dežurstvo kako bi svaka mama i beba bile obiđene bez obzira o kom danu se radi. dolazak patr.sestre

Polivalentna patronažna služba je važan segment primarne zdravstvene zaštite, te je imaju svih 158 domova zdravlja u Srbiji. Beograd ima 16 domova zdravlja i isto toliko patronažnih službi. Svaka patronažna sestra ima svoj mikroreon koji, u proseku, obuhvata pet do šest hiljada stanovnika. Kada patronažna sestra dobije zvaničnu informaciju da je na njen teren došla mama sa novorođenčetom, najavljuje se telefonom (ako je to moguće) i odlazi u prvu posetu, koja najčešće traje oko dva sata.

Odmah po dolasku otklonila je brigu šta uraditi sa pupčanom ranom. Po svim principima pravilne obrade rane patronažna sestra će obraditi, i mamu naučiti ako je potrebno, kako da to ona bezbedno uradi. Patronažna sestra će je naučiti, kako da kupa bebu, kako da pravilno prepopovija bebu kako da je pravilno postavi na dojku a da dojenje bude uspesno, u koji pravilan položaj da je stavi da spava, kako da je pravilno drži, mazi, ljubi, kako da joj priča, kada da je šeta....jednom rečju kako da je pravilno neguje. 

Ona dolazi u posetu pet dana (uzastopce ili prema proceni sestre na drugi dan) nastavlja sa edukacijom majke ali i oca oko nege deteta. Sve što radi sestra, majka posmatra i polako preuzima svoju roditeljsku ulogu oko nege svoga čeda. Sestra je tu da nauci, pokaže i pomogne, sve do trenutka dok se majka ne osamostali.

Dok je u porodici, sestra prati i odnos majke i bebe, odnosno cele porodice, ide u susret potrebama porodice, pokazuje šta je važno i postepeno otklanja uočene nepravilnosti koje bi mogle biti rizik u razvoju bebe. U vodiču dobre prakse standardizovane su sve aktivnosti sestre u porodici. dolazak patr.sestre-3

Ukoliko je beba pod rizikom, bilo zdravstvenim ili psihosocijalnim, sestra nastavlja rad sa porodicom, kako bi otklonila ili umanjila rizike po zdravlje deteta. Kod porodica koje imaju dete sa smetnjama u razvoju tj sa kompleksnim i zahtevnim potrebama posete sestre se intenziviraju. Ponekad je potrebno da se porodica poveže sa nekom od službi doma zdravlja, službom socijalne zaštite, sa odgovarajućom službom u lokalnoj zajednici ili pak sa nekom drugom organizacijom civilnog društva a koja može pomoći porodici da pronađe najbolja rešenja kako da se pomogne, pre svega detetu a i porodici u celini. Najbolja pomoć patronažne sestre je kako porodicu naučiti da pomogne sama sebi.