хало беба апликација
halo beba play store
halo beba app store
Flasterko
Povrede dece od A do Š“
Flasterko play store
flasterko app store

Jezičke aktivnosti

Pre nego počne da izgovara prve reči sa smislom, dete može da razvija čitav reprertoar socijalnih neverbalnih simbola kojima izražava svoja osećanja, potrebe, želje, raspoloženja, ali samo pod uslovom da odrasli uočavaju, tumače i adekvatno reaguju na te signale.

Za pojavu i razvoj govora bitna je međusobna aktivna razmena neverbalnih i verbalnih signala između deteta i odraslog u svakodnevnim praktičnim životnim situacijama. jezicka aktivnost

Da bi dete razvijalo jezičke aktivnosti, odrasli treba da stalno održavaju kontakt sa detetom pomoću govora, nežnim gukanjem i pevušenjem. Ovo je neophodno:

 • zato što dete obraća pažnju na ljudski glas,
 • jer ljudski govor izaziva pravu radost kod deteta
 • jer je govor upućen detetu (čak i kada ga ono još ne razume) snažan je podsticaj detetove aktivnosti
 • jer dete u ovom uzrastu (do 8 meseci) razume emocionalni tok govora i na njega reaguje- odgovara sličnim emocijama
 • jer dete uči da na govor reaguje "svojim govorom" (gukanjem, brbljanjem, izgovaranjem raznih glasova zato što u ovom periodu (6-8 meseci) dete u trenutku govorenja odraslih obraća pažnju i na situaciju, predmete i na govor koji označava tu situaciju i predmete

Da bi bilo pravog neverbalnog sporazumevanje i pripreme za govorno sporazumevanje, neophodne su sledeće podsticajne aktivnosti:

 • da odrasli obraćaju pažnju na sve radnje i gestove koje čini dete i da nastoje da ih razumeju
 • da odrasli podešavaju svoje radnje i postupke tako da se oni događaju u trenutku kada je dete završilo svoju radnju i kada obraća pažnju na ono što čine odrasli
 • da odrasli povremeno uz pokazivanje jasno da imenuju predmete iz detetove okoline
 • da detetu predstavljaju slikovnice, sa jasno i jednostano nacrtanim poznatim predmetima i životinjama. Dete treba redovno oslovljavati njegovim imenom (skraćenim imenom ili imenom iz milošte)
 • da obraćaju veliku pažnju na detetovu vokalizaciju i podstiču dete u toj aktivnosti
 • da pokazuju svoju zainteresovanost za prve reči deteta, da ih ponavljaju i zajedno sa njim nastoje da otkriju šta izgovoreno znači
 • da posle svake izgovorene reči, snažnim podsticajima aktiviraju dete da koristi nove reči. Sve te aktivnosti treba da budu potkrepljene jakom emocionalnom reakcijom, iz koje će dete osetiti ljubav i sigurnost.