хало беба апликација
halo beba play store
halo beba app store
Flasterko
Povrede dece od A do Š“
Flasterko play store
flasterko app store

Grafičko - likovne aktivnosti

Razvojni stepen dečijeg likovnog izražavanja, sastavni je deo psihofizičkog razvitka svakog deteta. Dete prolazi kroz  faze koje se ne mogu precizno odrediti, jer njihovo trajanje nije isto za svu decu, ali ih sva deca prolaze. Svaka faza se nadograđuje na prethodnu, a ni jedna zapravo ne iščezava do kraja.

Prva škrabanja su više motorna aktivnost i istraživanje podloge i olovke, nego grafičko-likovno istraživanje. Dete udara olovkom, povači linije, cepa i buši papir, pri čemu ne pokazuje nikakvo interesovanje za rezultate rada. Škrabanje je zapravo deo njegove igre koju treba shvatiti kao pripremu za složenije oblike likovnog izražavanja u kasnijem uzrastu.

Svaki pokušaj likovnog izražavanja deteta treba podržati i ohrabriti raznim podsticajnim aktivnostima. U podsticaju grafičko-likovnih aktivnosti prevashodan je i bitan proces, a ne konačno likovno dostignuće. U podsticajnim aktivnostima ne insistirati da dete stvara konkretne oblike, već to prepustiti njegovom izboru. likovna aktivnost

Odrasli moraju uvek da imaju na umu da njihovi kriterijumi "lepog" mogu samo da ograničavaju decu u likovnom izražavanju i zbog toga treba da svaku dečiju likovnu aktivnost pohvale, uz diskretan podsticaj da sledeći rad bude bolji.

Kod dece kod koje postoji interesovanje za likovne aktivnosti ne treba prekidati pokušaje da se one prihvate, već, na protiv, vršiti stalno nove stimulacije. Ovo se radi uz obogaćivanje sredstava kao što su novi papiri, nove boje i novi materijali. 

Decu koja ne pokazuju interesovanje za crtanje ne treba na to primoravati, već im omogućiti da posmatraju drugu decu u tim aktivnostima. Na taj način se kod njih može razviti želja za istom aktivnošću.
Likovni rad deteta je završen sa prestankom interesovanja za njega, a ne onda kada odrasli ocene da je rad "lep" i "završen".