хало беба апликација
halo beba play store
halo beba app store
Flasterko
Povrede dece od A do Š“
Flasterko play store
flasterko app store

Rana stimulacija

RANI STIMULATIVNI TRETMAN – OSNOVNI PRINCIPI


Pri sprovođenju stimulativnih programa potrebno je pridržavati se sledećih opštih principa:

  • stimulacije se sprovode samo kada je dete budno i raspoloženo, u optimalnim sredinskim uslovima
  • pri sprovođenju stimulacija voditi računa da se ne remete biološki ritmovi deteta
  • uslov za efikasni stimulativni tretman je postojanje adekvatne emocionalne veze između majke i drugih osoba iz okoline deteta
  • stimulacije kvantitativno i kvalitativno moraju odgovarati razvojnom nivou i individualnim razvojnim karateristikama svakoga deteta
  • pri primeni stimulativnih modela voditi računa da u njihovoj osnovi leži ona vrsta učenja za koju je dete sposobno.

Dokaz da je stimulacija adekvatna tj. primerena nivou deteta je: postojanje trajnog interesa za nju i bitan napredak postignut kod deteta vežbanjem.

  • pri stimulacijama treba voditi računa da će dete prihvatiti i ponavljati one aktivnosti koje su izvor zadovoljstva, a izbegavati one koje dovode do neprijatnosti
  • pozitivna ponašanja i aktivnosti deteta treba hrabriti i potkrepljivati
  • stimulacije ne smeju biti neprijatne za dete, što se zaključuje posmatranjem ponašanja deteta
  • sve funkcionalne sfere treba razvijati sinhrono, da bi se obezbedio harmoničan razvoj. Treba voditi računa o uskoj povezanosti emocija, motorike, kognicije i govora
  • kao cilj tretmana uvek se postavlja naredna razvojna faza deteta

U ELEMENTE RANE STIMULACIJE SPADAJU RAZVIJANJE SPOSOBNOSTI KOD DETETA ZA PODSTICANJE I POBOLJŠANJE:

1. SOCIO - EMOCIONALNIH ODNOSA
2. MOTORIČKE AKTIVNOSTI
3. ČULNE OSETLJIVOSTI I OPAŽANJA
4. MUZIČKO RITMIČKE AKTIVNOSTI
5. GRAFIČKO - LIKOVNE AKTIVNOSTI
6. JEZIČKE AKTIVNOSTI