хало беба апликација
halo beba play store
halo beba app store
Flasterko
Povrede dece od A do Š“
Flasterko play store
flasterko app store

Izgradnja odnosa - razumevanje temperamenta

Dete se rađa sa jasnim ličnim izgledom i načinom kojim pristupa svetu. Jedan od najvažnijih zadataka roditelja je da shvati svoje dete. Što bolje razume šta je to što čini ponašanje deteta, bolje će moći razvijati detetove jedinstvene talente. Jedan od načina da se nauči šta bebu čini  jedinstvenom jeste da se shvati njen lični stil ili temperament.

Temperament opisuje osobenost svakog deteta i najdoslednije reakcije na svet koji ga okružuje. Svi smo rođeni sa temperamentom. Temperament je očigledan čak i kod novorođenčadi, prema načinu na koji reaguju na ljude i stvari koje ih okružuju. Mi ne možemo odabrati naš temperament ili temperament za naše dijete. Svako od nas poseduje široki spektar karakteristika temperamenta. Nema boljeg ili najboljeg temperamenta ili osobine. Svaka osobina ima pozitivne i negativne aspekte. izgradnja teperamenta

Važno je zapamtiti da deci nisu potrebni roditelji da bi ona bila savršena. Deci su potrebni roditelji koji ih vole i koji su odlučni da saznaju šta je to što njihovu decu čini posebnom i koji su tu da na najbolji način pomognu njihovom pravilnom  razvoju. Roditelji uče i rastu zajedno sa svojim detetom. Njihov temperament može biti isti ili različit od temperamenta njihovog deteta. Ali razumevanje temperamenta deteta može pomoći roditeljima da uspostave pozitivne mehanizme interakcije. Prilikom izgradnje odnosa sa detetom, roditelji moraju znati da nema perfektnih roditelja.

Zašto je za roditelje važno da razmišljaju o temperamentu svoga deteta?

Razumevanje temperamenta deteta pomaže da roditelj posmatra svet očima svoga deteta. Takođe pomaže da roditelj predvidi teške situacije i spreči stresne događaje i reakcije. Treba imati u vidu da su deca nepredvidiva. Nekada mogu iznenaditi jer se ponašaju na atipičan način.

Razumevanje sopstvenog temperamenta, kao roditelja, takođe može biti od pomoći. Na primer, prepoznavanjem kako se temperament roditelja "poklapa ili podudara" sa temperamentom  deteta, može pomoći roditelju da predvidi moguće konfliktne situacije i nađe načine za njihovo izbegavanje ili prevazilaženje. Razumevanjem sopstvenog temperamenta  roditelj može videti kada njegova reakcija prema detetu više odslikava njegov sopstveni temperament od ponašanja deteta. To omogućava da reaguje efikasnijim i odgovarajućim oblikom ponašanja. Temperament deteta, kao i svoj sopstveni, roditelj može odrediti posmatrajući tipične reakcije - svoje i svoga deteta - u različitim situacijama.

Temperament se razlikuje zavisno od stepena razvoja deteta. Na primer, skoro sve bebe od 9-18 meseci, a ne samo tiha deca, pokazuju stid i nelagodnost blizu ljudi koje ne poznaju. Osećaj tihog deteta prema strancima će verovatno biti snažniji.

Primera radi, navodi se ponašanje troje male dece: Svetlane, Alekse i Saše, dok ulaze u park u kome se nalazi puno male dece. Neka deca grade dvorac u peščaniku. Druga se penju po šipkama ili prečkama, a treća su pronašla veliku loptu koju šutiraju trčeći u krug.

- Svetlana ulazi držeći majku za ruku. Čim primeti da se gradi peščani dvorac, trči da se pridruži toj grupi dece. Uzima lopaticu i počinje graditi deo dvorca. Govori ostalima: "napravimo veliki dvorac."

Svetlana, i druga deca poput nje, često se opisuju kao “fleksibilna deca” koja se mogu adaptirati. Lako pristupaju novim situacijama i novim ljudima. Promene im ne predstavljaju probleme, te se često opisuju kao deca koja se uklapaju u situaciju.

- Aleks provodi mnogo vremena držeći se uz nogu svoga oca. Odbija da ga napusti. Posmatra i prati sve aktivnosti koje se dešavaju oko njega. Nestrpljivo želi da vidi ko se igra loptom. Približava se par koraka kako bi bolje video. Brzo se vraća ocu i opet se hvata za njegovu nogu. Nakon nekoliko minuta, počinje da se oseća prijatnije. Ubrzo zatim, zamoli oca da se približe deci koja se igraju. Pušta očevu nogu za koju se držao i u početku pažljivo počinje da koristi svoje motorne veštine sa sve boljom koordinacijom.

Deca koja ispoljavaju ovakav oblik ponašanja, opisuju se kao promišljata i oprezna, naročito kada se nađu u nepoznatoj situaciji. Nekada su prilično uplašena. Često imaju problema sa novim/izmenjenim situacijama, a potrebno im je mnogo podrške i vremena da se osećaju sigurno i prijatno.

- Saša ulazi u park trčeći i ostavljajući svoju nanu iza sebe. Nema vremena za bacanje, i on brzo trči prema šipkama i prečkama. Videvši da tu ima mnogo dece, probija se napred, na početak reda kako bi se spustio niz tobogan. Celo vreme se glasno smeje, čime plaši malo dete koje zbog toga i zaplače.
Deca kao što je Saša opisuju se kao živahna i energična. Vrlo snažno insistiraju na stvarima koje vole i koje žele da rade. Imaju teškoća sa kontrolisanjem emocija i jakih osećanja. Skaču od sreće kada su sretnu, a glasno protestvuju kada nisu.

izgradnja teperamenta-2Navedeni primeri upravo ukazuju na različitost temperamenta i potrebu da roditelji i detetu i sebi život učine lakšim, podrže dete i pomognu mu.

VAŽNO JE ZNATI– PORUKE ZA RODITELJE

 • Upravo svakodnevne situacije, interakcije među decom, odnos sa roditeljima i onima koji pružaju zaštitu, jesu «hrana» za emotivni, društveni i kognitivni razvoj i rast deteta.
 • Ponašanje deteta je njegov poseban način na koji vam govori šta mu je potrebno. Od načina na koji roditelji uče da čitaju signale svog deteta, zavisi kako će reagovati, odnosno da li će biti u mogućnosti da podstiču razvoj deteta i grade sigurne odnose.
 • Svako dete ima svoj lični identitet i način na koji se ponaša. To ponašanje može, ali i ne mora biti slično ponašanju njihovih roditelja. Ove razlike se moraju shvatiti i poštovati kako bi se podsticao zdrav razvoj deteta.
 • Ne postoji neko ko bi se mogao nazvati perfektnim roditeljem. Naravno da će se nekada desiti da roditelji ne prepoznaju signale deteta ili će biti prezaposleni, umorni da odgovore na optimalan način. Međutim, važno je da roditelji nauče lekciju signala koje nisu prepoznali.
 • Biti roditelj je dosta težak “posao”. Važno je tražiti pomoć i smernice na vreme i to od onih koji znaju.

 

Umnoženi materijal uz predavanje za roditelje
Opis temperamenta: Devet karakteristika


Prema sprovedenim naučnim istraživanjima, u okviru temperamenta deteta postoji devet karakteristika/osobina. Kombinacija sledećih osobina određuje temperament deteta i čini da je svako dete jedinstveno.

 • jačina reakcije: jačina i nivo energije za situaciju. Reakcija može biti pozitivna ili negativna, ali je brza i snažna. Npr. dete se može dugo i grohotom smejati na osrednjoj zabavi, ili pak ljutito i sa suzama reagovati na manju grdnju.
 • upornost/odvraćanje pažnje: dete može da ostane usredsređeno na ono što radi uprkos odvraćanja pažnje.
 • redovnost: ima unutrašnji raspored za hranu, spavanje, druge aktivnosti. Za dete su raspored i rutina veoma važni.
 • senzitivnost: dete ima snažnu, neodložnu i intenzivnu reakciju na svoja osećanja i osećaje drugih. Takodje ima razvijen osećaj za ukus, miris, zvuk. Lako će ga uznemiri jak miris, jaka svetlost, glasna muzika.  
 • perceptivnost: dete primećuje i daje komentar na stvari koje ga okružuju. Interesuju ga boje, zvukovi, mirisi, ljudi, situacije. Jedva čeka da iskusi nove stvari i sposobno je da odredi i shvati osećaje drugih.
 • prilagodljivost: može lako da se prilagodi na promene situacije ili rasporeda bez nepotrebnog uznemiravanja. Reaguje dobro na neočekivane promene ili razočarenja.
 • nivo energije ili aktivnosti: podrazumeva vreme koje dete provede u pokretu igrajući se, trčeći i sl. u poređenju sa vremenom koje provodi odmarajući se, opuštajući se ili tiho se igrajući.
 • prva reakcija: odnosi se na to kako dete reaguje na novu osobu, stvar ili situaciju. Neka deca mogu biti zaineresovana da se pridruže aktivnostima, dok su druga povučenija i odbijaju da učestvuju u aktivnostima.
 • raspoloženje: odnosi se na vreme koje dete provodi srećno, smejući se ili učestvujući u aktivnostima koje se oko njega dešavaju, odnosno vreme koje provodi u ozbiljnom ili povučenom raspoloženju.


modul  4 - RADIONICA: «MREŽA IDENTITETA» izgradnja teperamenta-3

Cilj:

 • sticanje znanja o temperamentu deteta
 • učenje veštine razumevanja temperamenta

Opis aktivnosti:

Ova aktivnost se može realizovati tako što voditelj aktivnosti uspostavi mrežu identiteta o svom detetu ili detetu koje poznaje kako bi modelirao ovu aktivnost za roditelje. Medjutim, bolje je ako to roditelj sam uradi za svoje dete.
Zato je potrebno:

 • Dati roditeljima komad praznog papira. U centru papira mogu zalepiti fotografiju svog deteta ili nacrtati kutiju i na njoj napisati ime deteta.
 • Oko fotografije ili slike, roditelji treba da napišu osobine koje pripadaju njihovom detetu; na primer, srećan, ljut, zabavan, uporan, osećajan. Važno je naglasiti da roditelji treba da navedu sve osobine kojih se mogu setiti – pozitivne i negativne, jer sva deca imaju ove osobine. Na ovaj način će imati veću korist od ove aktivnosti.
 • Nakon toga, treba povući liniju od svake osobine ka fotografiji deteta.
 • Zamolite dobrovoljce da predstave svoje dete grupi tako što će predstaviti mrežu identiteta - karakteristika svoga deteta.

Posle opisa temperamenta deteta koji daje izabrani učesnik, podeliti i zajedno sa učesnicima pročitati umnoženi materijal "Opis temperamenta: Devet karakteristika". Pregledajte karakteristike, omogućavajući da učesnici postave pitanja ili daju komentare. Pokušajte navesti primere u kojima su roditelji već koristili ove termine ili nešto slično u mreži identita/karakteristika.

Nema perfektnog temperamenta. Ni jedna od ovih devet karakteristika nije potpuno loša niti dobra. U stvari, svaka ima i pozitivne i negativne strane. Ove osobine se mogu oblikovati u toku razvoja deteta. Kombinacija ovih karakteristika i snaga svake karakteristike određuje naš temperament i čini da je svako do nas – roditelj i dete – jedinstven.