хало беба апликација
halo beba play store
halo beba app store
Flasterko
Povrede dece od A do Š“
Flasterko play store
flasterko app store

Halo beba

Mobilna aplikacija „Flasterko - povrede dece od A do Š“

flasterkoStručni tim Centra za promociju zdravlja Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, kreirao je mobilnu aplikaciju „Flasterko- povrede dece od A do Š“ namenjenu roditeljima, starateljima i svima onima koji brinu o deci i njihovoj bezbednosti.

Aplikacija je kreirana sa ciljem da pruži osnovne informacije o povredama kod dece i drugim posledicama izazvanim uticajima spoljašnje sredine - o tome kako ih sprečiti, ali i kako reagovati, odnosno šta preduzeti ukoliko povreda nastane.

Sadržaj aplikacije je struktuiran prema vrstama povreda: od padova, utapanja, istegnuća, uganuća, iščašenja, opekotina, uboda insekata i ujeda životinja, trovanja, gušenja, krvarenja itd., do povreda u saobraćaju. Svaka tema podeljena je na celinu koja se odnosi na preporučene aktivnosti kako bi se smanjio rizik od povrede, i na celinu koja se odnosi na reagovanje i pružanje prve pomoći ukoliko do povrede dođe.

Prilikom izrade aplikacije korišćena je najsavremenija literatura iz zemlje i sveta i konsultovani su stručnjaci Crvenog krsta Srbije i relevantni lekari specijalisti pedijatrije sa dugogodišnjim iskustvom u praksi.

Informacije date u ovoj aplikaciji treba da podsete sve one koji o deci brinu na to koliko je važno da se na vreme razmišlja i deluje kako do povreda ne bi došlo ili da one budu što ređe.

Svi zainteresovani mogu besplatno preuzeti aplikaciju sa: Play store-a i sa App store-a.

Za Android uređaje Za Apple uređaje
 хало беба play store  хало беба app store

Nova mobilna aplikacija “Halo beba” i onlajn vodiči za obuku patronažnih sestara

хало беба нордеус уницефUNICEF i kompanija Nordeus najavili su nastavak partnerstva sa ciljem da pomognu osnaživanje zdravstvenog sistema za podršku razvoju deteta u ranom detinjstvu u saradnji sa Gradskim zavodom za javno zdravlje Beograd.

Tim povodom, 7.8.2018. godine je u Gradskom zavodu za javno zdravlje održana konferencija za predstavnike mas medija.

U okviru ove inicijative, najsavremenije informacije i korisni saveti važni za razvoj, ishranu i negu dece postaće dostupni preko unapređenog telefonskog savetovališta i nove mobilne aplikacije Halo beba. Biće uspostavljena i elektronska platforma za kontinuiranu edukaciju patronažnih sestara i radiće se na podizanju svesti o značaju razvoja u ranom detinjstvu kroz medijsku kampanju.

Хало беба нордеус уницеф

Mobilna aplikacija telefonskog savetovališta Halo beba biće obogaćena dodatnim informacijama koje su važne za razvoj, ishranu i negu dece, zdravstene i druge najčešće probleme, kao i savetima za roditelje o tome kako da kroz svakodnevne aktivnosti stimulišu razvoj svog deteta i kako da prepoznaju ako postoji kašnjenje u razvoju.

Хало беба нордеус уницеф

Da bi informacije zasnovane na najnovijim svetskim saznanjima o ranom razvoju deteta bile što dostupnije svim roditeljima i starateljima, Nordeus će kao poznata kompanija za razvoj mobilnih igara podržati digitalizaciju telefonskog savetovališta Halo beba.

Telefonsko savetovalište Halo beba i razvoj patronažne službe deo su strateških opredeljenja i Nacionalnih programa Ministarstva zdravlja koje je usvojila Vlada Republike Srbije.

Хало беба нордеус уницеф

Halo beba je osnovana 2001. godine uz stručnu pomoć i finansijsku podršku UNICEF-a. Broj telefonskih poziva se od tada do danas povećao sa 60 na do 450 dnevno, a usluge je dobilo više od 1.5 miliona roditelja. Telefonske linije su otvorene 24 sata 365 dana u godini.

Grad Beograd od samog početka podržava rad Halo bebe, a njegov značaj za građane Beograda posebno je istakao prof. Dr Zoran Radojičić, gradonačelnik Beograda, koji je pružio podršku najavljenoj modernizaciji Halo bebe.

Хало беба нордеус уницеф

Pored unapređenja rada Halo bebe, u okviru projekta, 60 patronažnih sestara iz 15 domova zdravlja u Beogradu koje godišnje brinu o 111.000 dece uzrasta od 0 do 6 godina, dobiće obuku o najnovijim znanjima u oblasti ranog razvoja koja će im biti još dostupnija korišćenjem onlajn vodiča  koji će biti akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije. Ovako inovirana elektronska platforma dostupna svim zainteresovanim zdravstvenim radnicima postaće deo kontinuiranog profesionalnog usavršavanja.

Хало беба нордеус уницеф

Onlajn vodiči za obuku patronažnih sestara, biće obogaćeni novim temama iz oblasti ranog razvoja i doprineće povećanju kvaliteta usluga patronažne službe koja predstavlja neposrednu vezu stanovništva sa sistemom zdravstvene zaštite i sa drugim institucijama u lokalnoj zajednici (centri za socijalni rad, vrtići, škole).

Хало беба нордеус уницеф


svetska nedelja dojenja 2018

Svetska nedelja dojenja 2018. - „Dojenje – temelj života”

Svetska nedelja dojenja svake godine se obeležava u više od 170 zemalja sveta kako bi se povećalo znanje i svest o značaju i prednostima dojenja i obezbedila podrška dojenju. Svetska alijansa za podršku dojenju (World Alliance for Breastfeeding Action – WABA) inicirala je ovu kampanju kako bi se intenzivirale aktivnosti na zaštiti, promociji i podršci dojenju, a svake godine pažnja je usmerena na različite teme od značaja za dojenje.

Zvanični datum Svetske nedelje dojenja na globalnom nivou je od 1. do 7. avgusta, ali se državama, organizacijama i institucijama predlaže da za obeležavanje i aktivnosti povodom Svetske nedelje dojenja izaberu najprikladnije datume u njihovim zemljama. U našoj zemlji Nacionalna nedelja promocije dojenja obeležava se 40. nedelje u godini koja simbolično predstavlja trajanje trudnoće, a ove godine obeležiće se u periodu od 1. do 7. oktobra pod sloganom „Dojenje – temelj života”.


Ciljevi Svetske nedelje dojenja 2018. su:

 1. Informisati najširu populaciju o povezanosti pravilne ishrane, bezbednosti hrane, smanjenja siromaštva i dojenja
 2. Učvrstiti praksu dojenja kao temelja života
 3. Uključiti i pojedince i organizacije
 4. Podsticati akciju za prepoznavanje dojenja kao principa pravilne ishrane, prakse koja obezbeđuje bezbednost hrane i smanjuje siromaštvo.

Dojenje predstavlja najjednostavniji, najzdraviji i najekonomičniji način da se obezbedi zadovoljenje potreba novorođenčeta za pravilnom ishranom. Majčino mleko je potreba svakog novorođenčeta, odojčeta i deteta do navršene druge godine. I sastav i količina majčinog mleka prilagođeni su uzrastu deteta i njegovim potrebama. Sisanjem, osim što zadovoljava potrebu za hranom, dete ostvaruje povezanost sa majkom i zadovoljava potrebu za bliskošću, stimuliše razvoj svih svojih čula, postiže bolji psihomotorni razvoj i razvoj inteligencije. Dojenje je ključni faktor preživljavanja, zdravlja i blagostanja odojčadi i majki i predstavlja vitalni deo održivog razvoja i značajnu komponentu globalne akcije okončanja poremećaja uhranjenosti.

Dojenje nije isključiva odgovornost žena – zaštita, promocija i podrška dojenju je kolektivna društvena odgovornost. Podršku majkama koje doje moguće je obezbediti na različite načine. Tradicionalno, podršku pruža uža, ali i šira porodica. Potrebna je međutim i podrška šire okoline, a pored zdravstvenih radnika i savetnika za dojenje i podrška prijatelja, kao i zajednice u celini.

Brojne aktivnosti u cilju promocije i podrške dojenja treba da omoguće ostvarivanje cilja Svetske zdravstvene skupštine – najmanje 50% isključivo dojene dece do 2025. godine. Iako je do sada učinjen značajan pomak, potrebni su dodatni napori kako bi se programi i politike dojenja i ostvarili u praksi. Zato se aktivnosti Svetske i Nacionalne nedelje dojenja ove godine usmeravaju na:

 1. Prevenciju svih oblika poremećaja uhranjenosti – ovo se odnosi kako na pothranjenost, tako i na prekomernu uhranjenost i gojaznost i posledične hronične nezarazne bolesti. Dvostruko opterećenje društva poremećajima uhranjenosti predstavlja značajno opterećenje bolestima u dužem vremenskom periodu. Procenjuje se da dojenje smanjuje rizik prekomerne uhranjenosti i gojaznosti za oko 10% u odnosu na ishranu mlečnim formulama. U ekonomski nerazvijenim i slabo razvijenim zemljama dojena deca imaju 21% niži rizik od smrtnog ishoda u prvoj godini života u poređenju sa decom koja nisu dojena.
 2. Obezbeđenje zdravstveno bezbedne hrane čak i u kriznim periodima – podrazumeva dostupnost zdravstveno bezbedne hrane stanovništvu u svakom trenutku. Na dostupnost utiče više različitih faktora, između ostalog različite krizne situacije kao što su prirodne katastrofe ili ratni sukobi. Globalno je oko 60 miliona raseljenih lica od kojih značajan procenat čine žene i deca u riziku od različitih poremećaja uhranjenosti, a koji mogu imati korist od dojenja.
 3. Smanjenje siromaštva – siromaštvo doprinosi pojavi gladi i pothranjenosti. Dojenje je jedna od najboljih investicija u globalno zdravlje: svaki dolar uložen u dojenje daje dobit od 35 dolara!

Postoji obilje dokaza o koristima dojenja.

Prednosti dojenja za novorođenče/odojče:

 • Obezbeđuje pravilan rast i razvoj
 • Podstiče razvoj i sazrevanje odbrambenog sistema
 • Smanjuje rizik od gojaznosti
 • Podstiče razvoj inteligencije
 • Štiti od mnogih bolesti i infekcija
 • Smanjuje rizik od proliva
 • Smanjuje rizik od pojave alergija
 • Smanjuje rizik od sindroma iznenadne smrti odojčeta.

Prednosti dojenja za majku:

 • Pomaže uspostavljanju emocionalne veze sa detetom
 • Smanjuje krvarenje posle porođaja
 • Doprinosi normalizaciji telesne mase
 • Smanjuje rizik od pojave osteoporoze
 • Smanjuje rizik od pojave malignih oboljenja dojke i jajnika
 • Smanjuje rizik od postporođajne depresije
 • Smanjuje rizik pojave anemije.

Svetska zdravstvena organizacija i UNICEF preporučuju:

 • rano započinjanje dojenja – prvi podoj trebalo bi da bude u roku od jednog sata od porođaja
 • isključivo dojenje tokom prvih 6 meseci života
 • posle 24. nedelje neophodno je uz dojenje započeti sa uvođenjem nemlečne dohrane.


Novo: Mobilna aplikacija „Halo beba o dojenju“


halo beba aplikacijaTim stručnjaka telefonskog savetovališta „Halo beba“ je razvio mobilnu aplikaciju „Halo beba o dojenju“ koja je namenjena mamama, tatama i svima koji žele da saznaju više i podrže rani razvoj i dojenje kao najbolji početak.

Aplikacija se bavi različitim aspektima – prednostima prirodne ishrane, tehnikama podoja, položajima tokom dojenja, daje odgovore na dileme o količini potrebnog mleka, praktične savete šta učiniti u slučaju bolnih ispucalih bradavica, blokiranih mlečnih kanala, zapaljenja dojki, ili potrebe za ponovnim uspostavljanjem laktacije, itd. Na raspolaganju je i prikaz najčešćih pitanja i odgovora u vezi sa temom dojenja. Aplikaciju svi zainteresovani mogu besplatno preuzeti sa Play store-a i sa App store-a. 

Za sve one kojima su potrebne dodatne informacije i dalje konsultacije, na raspolaganju su dežurne medicinske sestre u telefonskom savetovalištu „Halo beba“, 24 sata svakog dana u godini.

Aplikacija pruža mogućnost direktnog pozivanja ovog savetovališta. Izradu aplikacije je finansijski podržao Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda – Sekretarijat za zdravstvo.

Aplikaciju možete skinuti:

Za Android uređaje Za Apple uređaje
 хало беба play store  хало беба app store

Sadržaj aplikacije:
 
1.    Dojenje – najbolji početak
2.    Mamino mleko
3.    10 razloga za dojenje
4.    Tata – partner u dojenju
5.    Period prilagođavanja
6.    Postavljanje bebe na dojku
7.    Položaji tokom dojenja
8.    Tehnika podoja
9.    Izmlazanje i čuvanje mleka
10.   Količina potrebnog mleka
11.   Bolne i ispucale bradavice
12.   Uvučene bradavice
13.   Blokirani mlečni kanali
14.   Prepunjenost dojki
15.   Mastitis / Zapaljenje dojke
16.   Blister / Mlečni plik
17.   Mlečac / Soor
18.   Odbijanje dojke
19.   Relaktacija
20.   Ishrana majke
21.   Dojenje van kuće
22.   Pobedite „baby blues“


 

Lepe a opasne: ukrasne biljke


Mnogi ljudi vole i neguju raznovrsne ukrasne biljke u bašti ili u kući.Neki vole samo one koje cvetaju a neki samo da su ukras u njihovoj kući ili bašti.

Biljke mogu lako prevariti svojim primamljivim izgledom. Neke biljke su u celosti otrovne, kod nekih su otrovni samo pojedini delovi, dok druge imaju delove koji mogu biti jestivi, a opet neke biljke su lekovite.
Dodir ili konzumacija otrovnih biljnih delova mogu izazvati širok spektar simptoma kao npr:alergisku reakciju ili ozbiljno trovanje koje bi moglo da ugrozi i život.

Najčešći oblici trovanja nastaju u kontaktu biljke sa kožom, ili u obliku iritacije kože i sluzokože (oči).Deca najčešće stradaju od otrovnih ukrasnih biljaka.Ovi mali radoznalci kidaju listove i cvetove a ponekada i plodove i probaju ili pojedu.Zato su deca i najugroženija i najizloženija trovanju.

Nedavno je australijski časopis "Green Magazine" objavio listu 10 najotrovnijih vrtnih biljaka:

Glicinija (Wisteria)

Glicinija je listopadna penjačica, vrsta bršljana ili lijana, koja cveta u proleće. Veliki mirisni cvetovi su grozdaste strukture i obično su plavkaste, bele ili crvene boje. Godišnje može narasti i do tri metra. Često se viđaju i čitave zgrade urasle u tu biljku. Časopis "Green Magazine" izdvojio je ovu biljku kao "najotrovniju".

I u našim krajevima je od davnina poznato da bršljani mogu biti otrovni, tako da mnogi znaju kako sa njima (listovima i cvetovima) treba postupati i da treba prati ruke posle dodirivanja.

Naprstaj pustikaraNaprstak ili pustikara (Digitalis purpurea)

Naprstak ili pustikara je biljka sa zvonolikim belim, ružičastim ili ljubičastim cvetovima iz porodice zevalica i čest je ukras u vrtovima.

Koristi se u medicini, za proizvodnju lekova za srce. Ukoliko se pojede bilo koji od delova biljke, u blažim slučajevima izaziva mučninu, nesvesticu, dijareju i grčeve, a kod težih slučajeva, trovanja do otkazivanja sistema krvotoka i infarkta. Od ove biljke treba čuvati decu i kućne ljubimce.

HortenzijaHortenzija (Hydrangea)

Česta stanovnica okućnica je i hortenzija, grmolika drvenasta biljka. Hortenzija potiče iz Jugoistočne Azije a dosta se gaji u Portugaliji i zemljama Južne Evrope i Mediterana. Cveta od ranog proleća do kraja jeseni. Odlikuje se velikim cvetovima živih boja – mogu biti beli, roze, crveni, plavi i ljubičasti, a njihova boja varira u zavisnosti od sastava zemljišta. Postoje i vrste penjačice.

Spada u veoma otrovne biljake. Ubrzo nakon trovanja, javlja se osip i svrab kože, otoci, mučnina, pojačano znojenje. Ukoliko se ubrzo ne dobije protivotrov, trovanje hortenzijom može dovesti do kome i otkazivanja sistema krvotoka.

DjurdjevakĐurđevak (Convallaria majalis)

U našim krajevima đurđevak se još naziva đurđica, šmarnica ili đurđevac. Bela biljka, zvonastih cvetova, intenzivnog mirisa, đurđevak se često sadi u vrtovima kao ukrasna biljka. Cveta od početka proleća pa do kasne jeseni.

Cveće đurđevka je otrovno, jer sadrži heterozide koji utiču na rad srca. Otrov uzrokuje mučninu, vrtoglavicu, povraćanje, bolove u ustima i trbuhu, dijareju i grčeve. Đurđevak ima crvene otrovne plodove koji sazrevaju u septembru. Nakon dodira cveta, stabljike ili korena ove biljke, potrebno je oprati ruke kako ne bi došlo do trovanja.

Iako je đurđevak otrovna biljka, ima neke lekovite sastojke koji se koriste prerađeni u medicini.

Flamingov cvetFlamingov cvet (Anthurium)

Flamingov cvet je tropska biljka čiji su cvetovi srcolikog oblika, a gaji se i u vrtovima. Flamingov cvet je rasprostranjen u centralnim delovima Amerike i na Karibima. Ova familija biljaka ima oko 800 vrsta. U primorskim krajevima cveta od februara do septembra.

Listovi su najčešće crveni, ali mogu biti i u drugim bojama. Gutanje delova biljke može dovesti do izrazito bolnih oteklina i opekotina u organima za varenje. Naticanje sluznice može dovesti i do gušenja.

HrizantemaHrizantema (Chrysanthemum)

Hrizantema je višegodišnja biljka poreklom iz Azije. Izrazito je otrovna biljka. Kod ljudi izaziva svrab i otoke. Poznato je više stotina vrsta ove biljke.

Vrtlari je često sade i kako bi oterali zečeve – naime, zečevi ovu biljku zbog njenih toksičnih svojstava izbegavaju.

OleanderOleandar ili oleander (Nerium oleander)

Oleandar je zimzelena višegodišnja biljka na kojoj je otrovan svaki deo. Čak i slučajno udisanje dima zapaljenog oleandera može izazvati zdravstvene probleme

Ova zimzelena biljka, česta na Mediteranu ali i u Jugoistočnoj Aziji, utiče na brzinu rada srca, pa trovanje njome može dovesti do infarkta. Ova biljka dobro podnosi sušu pa je ima dosta i u Kaliforniji, gde je koriste kao rastinje za zaštitu od buke.

Bendzaminov fikusFikus ili Bendžaminov fikus (Ficus benjamina)

Još jedan stanovnik vrtova – fikus, poznat i kao Bendžaminovo drvo, ima otrovna svojstva. Poreklom je iz Australije i Južne Azije. Postoji oko 800 podvrsta fikusa, a neke mogu dostići i visinu od 30 metara.

U dodiru sa kožom izaziva svrab i oticanje kože. U slučaju trovanja, potrebno je posetiti lekara koji će propisati neki od antihistaminika.

Azaleja RododendronAzaleja (Rhododendron)

Azaleja je žbunasto cveće, a postoji više vrsta (i jednogodišnje i višegodišnje), neke su visoke i desetak metara.

Grmovi azaleja imaju halucinogeno i laksativno delovanje. Simptomi trovanja su povraćanje, osip na koži, glavobolja, zamagljen vid i slabost u mišićima. Postoji više od 1.000 podvrsta spomenute biljke.

Narcis cvetNarcis (Narcissus)

Narcis je višegodišnja biljka i jedan od vesnika proleća. Postoji više vrsta ovog cveća, ali je najpoznatiji beli narcis.

Gaji se dosta u Evropi i Severnoj Americi, a od njega se spravljaju i parfemi. Progutate li lukovicu spomenute biljke, dolazi do grčeva, dijareje i povraćanja. Propratni simptomi su glavobolja, mišićna slabost i zamućen vid. Utiče i na rad srca.

Zaključak


Iako verovatno nećemo zapamtiti koje su sve ukrasne biljke otrovne, važno je znati da ne treba eksperimentisati sa čajevima nepoznatih biljaka, a deci ne dozvoliti da beru razne listove i cvetove ukrasnih biljaka, pa da ih zatim stavljaju u usta.


Detetovo ime je: Danas

“Krivi smo za mnoge greške i promašaje, ali naš najveći zločin je zanemarivanje potreba deteta. Mnogo toga u životu može da sačeka. Dete ne može da čeka. Upravo sada se njegove kosti razvijaju, stvara se krv, razvijaju se njegova čula. Detetu ne možemo da kažemo: “Sutra”. Detetovo ime je: Danas!”

Gabriela Mistral, čileanska pesnikinja


full-all

Dragi roditelji, buduće mame i tate, sve ono što Vas interesuje u vezi toka trudnoće, porođaja, pravilne nege i ishrane novorođenog deteta i odojčeta, sva pitanja koja se odnose na rast i razvoj Vašeg deteta, možete postaviti na telefon: 011/7158-444

Telefonsko savetovalište HALOBEBA za Vaše pozive je otvoreno 24 sata svakoga dana u godini. HALO BEBA je odsek u Centru za promociju zdravlja Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd u Ulici Bul. Despota Stefana  54-a.

Drage mame, nemojte se iznenaditi! Dežurna sestra će Vas pozvati prvog dana Vašeg dolaska sa bebom kući iz porodilišta, da proveri adresu, odgovori na Vaša pitanja i najavi dolazak patronažne sestre iz vašeg doma zdravlja u Beogradu.

Možete nam postaviti pitanje i na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., naši stručnjaci će Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Svi zainteresovani mogu da preuzmu android aplikaciju „Halobeba“na svoje mobilne telefone ili tablete. Sadržaj ove aplikacije obuhvata 7 važnih oblasti u rastu i razvoju dece.

„Halobeba“ želi da ovi sadržaji budu od koristi i da služe dobru.

 


Данас је петнаест година постојања и рада телефонског саветовалишта „Халобеба“.
Градски завод за јавно здравље Београд, 3 децембра 2001године (понедељак)  у  7 часова ујутру, отпочео је рад на пилот Пројекту „Телефоном до савета за здраво и неговано одојче“
Рад је започет уз стручну и финансиску подршку УНИЦЕФа и сагласност тадашнјег Министарства здравља и заштите животне средине развоја Републике Србије, уз подршку Скупштине града Београда и велику медијску промоцију.
Визија коју смо имали: Постизање најбоље могуће оспособљености родитеља за обезбеђење здравог раста и најмлађих нараштаја, кроз мисију:спровођење активности и интервенција у области промоције, унапређења ,очувања, контроле и заштите здравља мајке и детета, кроз јачање капацитета породице и оснаживање родитеља, чини се оствареном.
Повезали смо породилишта са патронажним службама  београдских домова здравља 237.335 пута. Наиме, толико мама са својим драгоценим бићима је  отпуштено из београских породилишта, толико пута смо пожелели добродошлицу кући, проверили адресу становања, толико пута смо патронажним службама припадајућег дома здравља предали адресу како би стручна помоћ стигла баш када треба тј први дан по отпусту из породилишта.
На позиве из породице везаних за здравље, правилну исхрану, негу, раст и развој деце, а на основу адекватних и правовремених информација, порука и савета у складу са усаглашеним и савременим стручним ставовима, одговорили смо 1,368.482 пута. Разлога због којих су нас звали било је наравно више, 1,878.437.
Највише родитеља нас је звало у вези дојења и препрека у осваривању лактације 14,5%, У стопу их прате проблеми са повишеном телесном температуром 12,7% и прете да преузму примат. Одмах иза њих су акутне респираторне инфекције, па проблеми са дигестивним трактом и тако редом нижу се питања о знаним препрекама у одрастању, али и о болесним стањима деце. Залута по неко питање и о бакама и декама. Нађе се и по неко о коме ни сањали нисмо, а по некад крајње чудно и изненађујуће.
На она питања на које нисмо знали одговоре помагали су нам наши експерти из области педијатрије, гинекологије и дечије неуропсихијатрије.
Најчешће су нас звали београђани, што је и нормално, из унутрашњости је било око 14% а изван наше земље око 2%. Зову наши људи из целога света.
Познато је да ТЦ „Халобеба“ ради 24сата сваки дан у години, сада имамамо око 420 позива  дневно а буде дана када их буде и преко 500.
Посета сајту „Халобеба“ месечно било је у просеку око 23.000
Одговоре преко имејла добије око 65 родитеља, а андроид апликацију са темама о расту и развоју преузме око 320 посетиоца такође месечно.
Трудимо се да увек идемо у сусрет потребама родитеља.
Ваша „Халобеба“